1. Bạn cần hướng dẫn tham gia vào server? Xem ngay bài viết này để hiểu cách chơi Xem Ngay
  2. Bạn cần cài đặt và Tải Game nhưng không biết làm thế nào! Hãy xem ngay bài viết sau đây Xem Ngay
  3. Thông Báo:Sắp Mở Server Mới. Các sự Kiện Diễn Ra Được Cập Nhật Trực Tiếp Tại Đây
    Các Bạn Nhớ Chú Ý Theo Dõi Để Không Bỏ Lỡ Cơ Hội Sở Hữu Các Item VIP!

Donate Cho Server MineCraft-VN

Mệnh Giá Donate (áp dụng từ ngày 21/8/2016):

Danh HiệuMệnh GiáQuà và Chức NăngThời Hạn
Nộp tiền10000.VNĐ - 500000VNĐ 1000 VND - 50000 VND Ingame <<==>>10 KNB - 500 KNB
Dùng để nộp thêm tiền vào game
Vĩnh Viễn
Spawner Kinh Nghiệm50.000VNĐ Một lồng Spawner Kinh Nghiệm
Hướng dẫn mua: Tại Đây
Vĩnh Viễn
VIP20.000.VNĐ200VND Ingame
-/home thêm 2 lần, /MyPet, /Skin, /kits vip 1 ngày 5 KC,2 Bít tết,4 Thịt Gà chín,10 Táo vàng,16 Lúa Mì, 1 Dây dẫn ...
30 Ngày
Triễn Vọng50.000.VNĐ500VND Ingame
-/home thêm 3 lần, /MyPet, /Skin, /kits trienvong 2 ngày 10 KC,4 Bít tết,8 Thịt Gà chín,15 Táo vàng,32 Lúa Mì, 2 Dây dẫn .....
Một Set đồ Triển Vọng có ghi tên mình!
1 Tháng
Nổi Danh100.000.VNĐ1000VND Ingame
-/home thêm 5 lần, /MyPet, /Skin, /kits moidanh 1 ngày 15 KC,6 Bít tết,10 Thịt Gà chín,20 Táo vàng,64 Lúa Mì, 3 Dây dẫn .....
Một Set đồ nổi danh có ghi tên của mình!
1 Tháng
Cao Thủ150.000.VNĐ1500VND Ingame
-/home thêm 5 lần, /MyPet, /nick[yes color], /fly, /Skin, /kits caothu 20 KC,8 Bít tết,12 Thịt Gà chín,25 Táo vàng,96 Lúa Mì, 4 Dây dẫn .....
Một Set đồ Cao Thủ có ghi tên của mình!
1 Tháng
Huyền Thoại200.000.VNĐ2000VND Ingame
-/home thêm 5 lần, /MyPet, /nick[yes color], /fly, /Skin, /kits huyenthoai 1 ngày 25 KC,10 Bít tết,14 Thịt Gà chín,30 Táo vàng,128 Lúa Mì, 5 Dây dẫn .....
Một Set đồ Huyền Thoại có ghi tên mình!
1 Tháng
Bá Vương500.000.VNĐ5000VND Ingame
-/home thêm 10 lần, /MyPet, /nick[yes color], /fly, /Skin, /kits bavuong 1 ngày 30 KC,15 Bít tết,18 Thịt Gà chín,35 Táo vàng,148 Lúa Mì, 10 Dây dẫn .....
Một Set đồ Bá Vương có ghi tên mình!
1 Tháng
Donate Đám Cưới20.000VNĐ
Vĩnh Viễn

Hướng dẫn Donate

Nhấn Vào Đây Để Xem Hướng Dẫn Nạp Tiền & Donate

Lưu Ý Thời Gian Xử Lý Chậm Nhất là 24h!
Published:
22/7/15
Page views:
27,596

Chia sẻ