MineCraft-VN Full OptiFine & Shader

Nhấn Vào Dây Để Tải Về MineCraft-VN Full Shader
TẢI GAMETẢI JAVA 32bitTẢI JAVA 64bit
Lưu ý là shader mặc định không được kích hoạt.
Bạn nào muốn sử dụng có thể vào cài đặt hình ảnh
Chọn shader rồi chọn theo mức độ từ thấp đến cao
Nếu nào muốn sử dụng resourcepacks vào tài nguyên
Bấm vào nút Play để chuyển nó sang bên phải là được
Trường hợp bạn mở game không vào được thì cài thêm JAVA
Để xem máy bạn là 32 bit hay 64 bit làm như sau :
Chuột phải Computer -> proerties dòng System type
Đối với Windows 8 - Windows 10 -> chuột phải ThisPC
Để cài đặt phiên bản JAVA thích hợp với MineCraft-VN
Tải về JAVA: Phiên bản 32bit - Phiên bản 64bit